ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

 Trường yêu cầu nhập dữ liệu

I. Người bảo lãnh:

1.Họ và tên (chữ in hoa)  
2.Giới tính  
3.Sinh ngày  
4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): 
- Địa chỉ tạm trú (nếu có) :
- Điện thoại liên hệ/Email: 
5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số: 
6- Nghề nghiệp 
Nơi làm việc hiện nay 

II. Người được bảo lãnh:

Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Quốc tịch Hộ chiếu số Quan hệ (2)
   
 
Ghi chú :
(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.
(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh
(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.