NHẬP TỜ KHAI CẤP, SỬA ĐỔI HỒ SƠ HỘ CHIẾU (TỜ KHAI ĐIỆN TỬ)

 Trường yêu cầu nhập dữ liệu

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC CẤP HỘ CHIẾU

 

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ (ghi theo sổ Hộ Khẩu)

ĐỊA CHỈ TẠM TRÚ TẠI TP.HCM (ghi theo sổ Tạm Trú - Còn thời hạn)

Chỉ nhập khi hộ khẩu ở địa phương khác Tp.HCM

Thông tin nghề nghiệp

THÔNG TIN GIA ĐÌNH

LÝ DO CẤP HỘ CHIẾU

THÔNG TIN HỘ CHIẾU CŨ (nếu có)