New Document

THÔNG BÁO

Kể từ ngày 01/08/2017, việc khai báo tạm trú người nước ngoài tại TP.Hồ Chí Minh hoạt động trên Internet có giao diện mới tại địa chỉ truy cập: https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn

Chú ý:

*Các Cơ sở lưu trú đăng ký tạo tài khoản và thực hiện theo hướng dẫn sử dụng trên trang website mới.

*Thông tin khách trên trang website cũ chỉ được sử dụng tra cứu đến hết ngày 15/08/2017, tại địa chỉ: http://kbtt.catphcm.bocongan.gov.vn/login.aspx

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

Chúc Bạn thành công.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ : 02838299398 – 0908248768 (Đ/c Phú)